European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 89,4 Meur
Antalet andelsägare 387
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

MTU Aero (DE) 5,7 %
CTS Eventim (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
Dermapharm Holding (DE) 5,3 %
Strooer (DE) 5,2 %

5 största länderna

Tyskland 37 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -0,9 % -1,7 %
3 mån 6,7 % 7,2 %
6 mån 6,7 % 11,8 %
YTD -0,9 % -1,7 %
1 år 19,3 % 18,5 %
3 år 21,9 % 28,2 %
5 år 49,9 % 51,7 %
10 år 194,6 % 205,2 %
från start (19.5.2009) 273,4 % 297,9 %
från start p.a. 13,1 % 13,8 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 35 %
Hälsovård 23 %
Informationsteknik 21 %
Kommunikationstjänster 11 %
Material 6 %
Fastighet 2 %
Finans 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

MTU Aero (DE) 5,7 %
CTS Eventim (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
Dermapharm Holding (DE) 5,3 %
Strooer (DE) 5,2 %
Construcciones (ES) 4,3 %
Straumann (DE) 4,1 %
All for One Group (DE) 3,9 %
Barco (BE) 3,8 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %

Landsfördelning

Tyskland 37 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 7 %
Frankrike 5 %
Portugal 5 %
Storbritannien 4 %
Belgien 4 %
Österrike 4 %

Valutaexponering

EUR 80 %
CHF 16 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -0,9 % -1,7 %
3 mån 6,7 % 7,2 %
6 mån 6,7 % 11,8 %
YTD -0,9 % -1,7 %
1 år 19,3 % 18,5 %
3 år 21,9 % 28,2 %
5 år 49,9 % 51,7 %
10 år 194,6 % 205,2 %
från start (19.5.2009) 273,4 % 297,9 %
från start p.a. 13,1 % 13,8 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 15,5 %
Från start 20,7 %

Sharpe

3 år 0,54
Från start 0,65

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.01.2020

Våra fonder